Vůně do myčky nádobí Electrolux lemon 2ks

Výrobce:
Electrolux
Katalogové číslo:
ELE9029792901
Záruka:
2 roky
Skladem
Běžná cena:
135 Kč
Sleva:
-19,3% ušetříte 26 Kč

109 Kč
Cena včetně DPH a PHE
KSPopis zboží

Typ mycího prostředku: vůně do myčky
Měrný počet kusů (ks): 2

Provoní myčku příjemnou citrónovou vůní.

* Vůně do myčky nádobí Lemon
* efektivní odstranění zápachu
* jednoduché používání
* v balení 2ks

Bezpečnostní upozornění:
R10 Hořlavý.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.034
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.038
Výška (cm): 20.00
Šířka (cm): 10.00
Hloubka (cm): 0.50
EAN: 7321422645390

Záruční doba: 24 měsíců


Alternativní zboží